Защита от подслушване чрез GSM


Защитата от подслушване през GSM апарати е тема, често присъстваща на страниците на списание PROFESSIONAL. С увеличаване на достъпността на шпионските софтуери, позволяващи подслушване и наблюдение през мобилните телефони, резонно е да стават все по-актуални различните способи за защита от нежелано вмешателство в личните и служебни дела на хората. Шпионските софтуери използват микрофоните и камерите […]

Виж още »

Охрана чрез GPS


Проследяването и охраната на обекти, в частност автомобили, с помощта на GPS не е нова идея и технология. На българския пазар услугата присъства от 1998 година. Въведена е от дъщерна компания на един от мобилните оператори. В момента пазара на GPS услугите е силно развит и дори пренаселен. С времето освен технологията се развиват техническите […]

Виж още »

Шофирането и проблемите на безопасността


Понеже охранителната дейност днес е немислима без автомобил, започваме една поредица от статии, с които да очертаем най-общо проблемите на използването му в тази сложна и отговорна професия. Ще се опитаме в най-общ план да разгледаме различните казуси и да дадем препоръки в използването на превозните средства при различни типови ситуации. Започваме с най-елементарната – […]

Виж още »

Охрана на фотоволтаични електроцентрали


През последните години в България се наблюдава бум в строежа на фотоволтаични електроцентрали, по-известни като слънчеви електроцентрали с  фото клетки.  Независимо от предсказанията, че това е поредния балон, който ще се спука както балона със строежите на вилни селища и офис сгради, факт е че има изградени няколко сериозни проекта и още няколко са на […]

Виж още »

Сигурността в нашето ежедневие


Човек в своето битие в голяма степен жизнено се нуждае от сигурност, която играе съществена роля в живота му. Сигурността е доминираща категория за определяне на психическо здраве, без което е невъзможно осъществяването на жизнените дейности на индивида. Живеем в един глобален, динамичен и преди всичко несигурен свят. Наличието на криза, безработица и обедняване на […]

Виж още »

Международната сигурност и националната сигурност


През периода на Студената война сигурността на национално равнище се свързваше със защитата на националните граници и ненамесата във вътрешните работи. Смяташе се за общоприето, че държавата може да гарантира своята сигурност, като поддържа определено равнище на военна готовност и като участва пълноправно в един от двата военнополитически блока – НАТО или Варшавския договор. Съображенията […]

Виж още »

Защита от нерегламентирано подслушване


През първите месеци на 2011 год. една от основните теми в медиите и публичното пространство беше подслушването. Законно или незаконно, със санкция или без санкция. Покрай скандалите със СРС се появиха множество публикации и репортажи показващи всякакви способи и средства за подслушване. Стана ясно, че в България отдавна подслушването е лесно достъпно, широко разпространено и […]

Виж още »

Медиацията – доброволна, неформална и поверителна процедура


Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат взаимно приемливо споразумение. Терминът медиация стана особено популярен след приемането на специален закон през декември 2004 година. Според юристи всеки спор, който може да бъде решен чрез преговори, е подходящ за […]

Виж още »

Шпионски видео и аудиозаписи


„Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия, без негово знание или въпреки неговото […]

Виж още »

Изграждане на система за сигурност на стопанския субект


Създаването на структура, която да се грижи за сигурността на даден стопански субект, обикновено се предшества от два типа събития: желанието на ръководителят му да отреагира на внезапно възникнали заплахи за имущество, физическа разправа с персонала и т.н., или основан на резултати от изследвания извод за незадоволителното състояние на безопасността на фирмата. В първия случай […]

Виж още »

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »