Защита от подслушване чрез GSM

Защитата от подслушване през GSM апарати е тема, често присъстваща на страниците на списание PROFESSIONAL. С увеличаване на достъпността на шпионските софтуери, позволяващи подслушване и наблюдение през мобилните телефони, резонно е да стават все по-актуални различните способи за защита от нежелано вмешателство в личните и служебни дела на хората.

Шпионските софтуери използват микрофоните и камерите на стандартните GSM апарати и тяхната предавателна част, за да получат и изпратят информация без знание на собствениците. За да се предотврати подслушване едно от решенията е блокиране на пътищата за събиране или изпращане на информация. Това означава блокиране достъпа на микрофоните и камерите на телефона до провежданите разговори или недопускане използване на предавателните части на телефона за пренос на получените данни. Един съвременен телефон има няколко канала за пренос на данни. Звуковите канали през трите диапазона 900, 1800 и 2100 Mhz, SMS, MMS, интернет връзките през преносната мрежа на GSM или през Wi-Fi точки за безжичен интернет, Bluetooth канала за пренос на данни. За успешното блокиране на шпионирането по този способ се налага блокиране на всички пътища за събиране и предаване на информация през телефона.

Нека разгледаме някои възможни решения и подходящи за това устройства, налични на български пазар.

Често срещано решение в момента е използването на джамър. Това е заглушител, който чрез излъчване на радио сигнал блокира връзката на мобилните телефони с базовите станции. До колкото в България няма ясно законодателство, касаещо използването на джамърите, в момента те се ползват масово. Проблем при джамърите идва от различните честотни диапазони, в които излъчват мобилните телефони и променливата мощност, необходима за тяхното блокиране. Това означава, че за да се получи сигурно блокиране е необходим джамър с поне 4 подходящи диапазона и сериозна мощност на излъчване във всеки от тях. От тук автоматично следва въпроса с радиуса на действие на джамъра. Не е възможно да се прецени точно радиуса на действие на джамъра. Той зависи от много променливи величини. Затова често докато работи се блокират телефоните на съседните хора, офиси и в някой случаи и сгради. Това води до неудобни ситуации, неприятности и претенции от страна на засегнатите лица и на мобилните оператори.

Най-евтиният и елементарен продукт за блокиране на мобилен телефон е калъфче за GSM, блокиращо достъпа на телефона до мрежата. Калъфчето се състои от две прегради, от които едната е от изолиращ радио не прозрачен материал. Поставянето на телефона в тази преграда води до неговото блокиране. На практика телефона изчезва от полезрението на оператора и предаването на данни към него и обратно е невъзможно. Идеята е, че докато е в калъфчето, телефона няма как да предава данни и следователно не може да се използва за подслушване. Това е изключително сигурен и евтин способ за защита. Този метод има и недостатък. Някои шпионски софтуери извличат от паметта на телефона наличните аудио и видео записи, а калъфчето не може да попречи да се правят такива. Освен това калъфчето защитава само един телефон.

Друг подход на защита е засичането на неоторизирано, самоволно включване на телефона и прекратяване на разговора. Ако телефонът се включва без намесата на собственика и предава данни, значи нещо не е на ред. В този случай качествен RF бъг детектор, способен да прихване всички режими на работа на телефона, включително 3G и Bluetooth, разположен в близост до телефона ще индикира включването и ще предупреди за възможно подслушване. Така разговарящите могат да решат дали да прекратят разговора или да сменят темата.

Усъвършенствана версия на този вариант е бъг детектор с вграден генератор на акустичен шум. При индикиране на включване на предавателната част на телефона, устройството автоматично включва генератора и подава бял шум в областта на микрофона на телефона. По този начин микрофона е блокиран и не позволява извършване на подслушване през телефона. Проблема е, че трябва да се внимава къде е говорителя на устройството и къде е микрофона на телефона. Двата трябва да са точно един срещу друг.

Българският принос към устройствата за блокиране подслушването през GSM е съвместната разработка на Профисек ООД и Сексис ООД, наречена „акустичен сейф”. Акустичният сейф на практика представлява кутия, облицована с шумопоглъщаща материя. В кутията е инсталирана електроника, произвеждаща подходящ аудио шум. Принципа на работа на акустичния сейф е следния: Наличните по време на дадена среща GSM апарати се поставят в акустичния сейф. Същият се затваря и се включва аудио зашумяването. По този начин телефоните, техните микрофони и камери са изолирани от аудио и видео средата извън сейфа. Така се блокират всякакви опити за подслушване в реално време или последващо извличане от паметта на телефона на аудио и видео записи от провежданите срещи. Телефоните няма да успеят да направят такива записи. От друга страна телефоните са активни и са пред очите на собствениците си. Възможните варианти за изпълнение на акустичен сейф са три. Офис вариант – изпълнява се под формата на кутия, съобразен с оборудването в офиса, където ще се използва. Капацитет на сейфа – нормално е пресметнат за поставяне на 6-7 телефона. Вариант за вграждане в автомобил – зависи от марката и модела на автомобила. Преносим вариант – изпълнява се под формата на дипломатическо куфарче или чанта.

Акустичният сейф е добро решение, защото предлага сигурност не само за телефона на собственика си, а и за телефоните на всички участващи в разговора. Не се влияе от фалшиви сигнали. Не може да пропусне сигнал поради разреждане на батерията и намаляване на мощността или чувствителността на вградената електроника.
Сериозната защита на информацията си остава комплекс от мероприятия. В тази статия даваме само някой идеи и препоръки, които са достъпни и по силите на повечето потребители на GSM апарати.

инж. Николай Цапрев, бр. 8, списание Professional

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »