Акустичен Сейф


Разработената от фирма Профисек ЕООД, система „Акустичен сейф“, блокира аудиодостъпа на мобилни телефони/таблети, рекордери и др. (ел. устройства, които имат микрофон), като по този начин осигурява пълна защита от подслушване по време на срещи, конференции, поверителни разговори или ситуации, в които е важно да се вземат предпазни мерки срещу подслушване чрез записващи устройства. Наличието на […]

Виж още »

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност


В последните няколко години навлязоха в експлоатация различни микрофони, диктофони и камери, които използват WiFi и BLUETOOTH комуникация за предаване на придобитата информация. На пазара съществуват такива устройства, които транслират данни непрекъснато или натрупват информация, и в определен момент при определени условия, я предават. Начинът на връзка е или локален /директно с друго WiFi и […]

Виж още »

Защита на банковите карти


Под термина „банкови карти“ се разбират всички видове карти, издавани от банките на потребителите и служещи за безкасови разплащания. Тe са дебитни, кредитни, виртуални и други. Едва ли има пълнолетен гражданин на България, който да не притежава поне една банкова карта. Чрез тези карти се отпускат кредити, изплащат се заплати, пенсии, дава се възможност за […]

Виж още »

Profi Blink оптичен детектор за скрити видеокамери


Профисек ЕООД разработи първия български оптичен детектор за скрити видеокамери. Детекторът е предназначен за откриване скрити видеокамери на оптичен принцип. Открива обективите на скритите оптични системи независимо от състоянието им- работещи или неработещи. При разработката на уреда са взети предвид най-честите грешки и проблеми, появяващи се при работа. В конструкцията са взети мерки за намаляване […]

Виж още »

Инфраструктура на разузнаването


„Инфраструктура на разузнаването” е новата книга на д-р, инж. Милен Иванов, автор на редица статии в списание „PROFESSIONAL“, свързани с личната охрана, стрелковата подготовка, личната и корпоративна сигурност и защитата на класифицирана информация. Разузнаването е основна тема на изданието, разглежда се като специална организация, която изпълнява в системата на държавата определени функции: осигуряване на висшето […]

Виж още »

Брояч за инкасови сейфове


Броячът е разработен съвместно с фирма СЕКСИС ООД и е предназначен за преброяване на пуснатите в даден инкасов сейф пакети. Преброяването помага на инкасатора да свери бройката на наличните пликове с преминалите през отвора на сейфа.  Броячът е разработен е по поръчка на клиент, използващ над 130 инкасови сейфове в  центровете си за разплащане. Преброяването […]

Виж още »

Собствени разработки


Профисек ЕООД самостоятелно и със своите партньори разработва и въвежда в производство и експлоатация: Брояч за инкасов сейф Вградена електронна охрана на сейфове Софтуер за криптиране и съхранение на данни и специално изтриване Profisec Cryptor Симулатор Profisec shooter Акустичен сейф GPS тракери

Виж още »

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »