Курсове

Курсовете и обученията се организират само за Корпоративни клиенти! Предлагаме широк спектър от практическа и теоретическа подготовка в областта на сигурността. Осигуряваме интензивно обучение при професионалисти. Провеждаме и специфични, съобразени със конкретните особености или нужди на клиентите ни, курсове и услуги, които се разработват специално за тях! Свържете се с нас за повече подробности!

Виж още »

Охрана на обекти и физическа сигурност

По време на курса се придобиват умения за разкриване, оценка и анализ на възможните начини за атака на даден обект. Определяне на необходимите средства за защита с жива сила и техника. Изграждане и управление на силите и средствата за физическа сигурност.

Виж още »

Защита срещу незаконно подслушване и наблюдение

По време на курсовете се разглеждат известните способи за подслушване, най-разпространените на пазара хардуерни и софтуерни продукти. Очертават се рисковите групи, както и източниците на заплаха от подслушване. Разглеждат се методи на защита, както и инженерно-техническо оборудване на помещения и офиси. Придобиват се практически навици за предотвратяване на незаконно подслушване.

Виж още »

Първа помощ

Курсовете са насочени към придобиване на умения и знания за прилагане на мерки за непосредственото поддържане на живота на хора с травми и заболявания до момента, в който им бъде оказана професионална медицинска помощ. Усвояват се поредица от прости, животоспасяващи, медицински техники, които могат да се извършват с минимално оборудване и от хора, без специално […]

Виж още »

Корпоративна сигурност

Курсът е насочен към изучаване на основните елементи на корпоративната сигурност, усвояване на теорията и практиката за изграждане управление и функциониране на система за корпоративна сигурност. Придобиване на практически навици за оценка и управление на риска. Прилагане на подходящи стратегии, тактики и средства за минимизиране на риска и недопускане на инциденти. Извършване на разследване.

Виж още »

Разузнаване и контраразузнаване

Конкурентното разузнаване и контра разузнаването са важни дейности в рамките на системата за сигурност. Целта им е да осигурят изпреварваща и адекватна информация за нуждите на анализа и управлението на риска и вземането на решения. Курсовете са насочени към придобиване на знания и умения за извършване на конкурентно разузнаване и контра разузнаване от позициите на […]

Виж още »

Защита на информацията

В основата на системите за защита е политиката за информационна сигурност. Тя определя правата за достъп до данните и се състои в разработване и утвърждаване на общи и частни правила и процедури за сигурност на отделните потребители, отдели и/или дирекции, както и на правила и механизми на взаимодействието помежду им и включва: – Определяне на […]

Виж още »

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »