За нас

Фирма „Профисек” ЕООД е създадена през 2008 година с цел консултации, помощ и обучение на физически и юридически лица в почти всички аспекти на сигурността. Фирмата е създадена и се ръководи от хора притежаващи над 25 годишен опит в различните области на сигурността. Преминали през обучение в страната и чужбина, и притежаващи уникален опит в осигуряването защитата на някои от най-важните институции и обекти на държавата, както и в редица частни фирми и предприятия.

Профисек ЕООД извършва дейности в областта на личната и фирмена сигурност.

Какво означава сигурност? За повечето хора това понятие приключва с алармата в дома, офиса и автомобила или с поставяне на въоръжена охрана на входа.

Сигурността е комплексно и широкообхватно понятие. Ето едно от многобройните определения на фирмена сигурност: “Фирмената сигурност е съвкупност от специфични действия /усилия/ и структура за физическа и информационна защита на хора, финансови средства, материална и интелектуална собственост, с цел подпомагане процеса на създаване условия за продължителна успешна работа”.

Екипът на Профисек извършва специализирани дейности, услуги и консултации за своите клиенти. Политиката на фирмата е свързана с разширяване на техните познания и практическа подготовка в областта на сигурността с цел повишаване възможността за вземане на самостоятелни решения.

В дейността си разчитаме на:

  • Професионализъм.
  • Концентрация на усилията и ресурсите в съответствие с динамичен списък от рискове, които се разполагат по приоритети на основата на изучаването на ситуацията на място и дълбок анализ на възможни последствия от риска.
  • Всестранно разглеждане на проблемите с цел получаване на изчерпателни решения.
  • Решения, взети в съответствие с конкретните потребности на всеки клиент.
  • Ясно обмислена съвкупност от съществени елементи на системата за сигурност: бизнес – разузнаване, използване на технически средства, персонал, екстрени действия за щатни и нещатни ситуации, водене на наблюдение и контрол за изпълнението им.
  • Оптимална интеграция на системите за сигурност в ежедневната дейност на клиента.
  • Разумно съотношение на разходите и резултатите.
  • Опазване интереса на нашите клиенти, дискретността и недопускането на неразумни компромиси са основните принципи, спазвани при дейността на фирмата.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »