Собствени разработки

Профисек ЕООД самостоятелно и със своите партньори разработва и въвежда в производство и експлоатация:
Брояч за инкасов сейф
Вградена електронна охрана на сейфове
Софтуер за криптиране и съхранение на данни и специално изтриване Profisec Cryptor
Симулатор Profisec shooter
Акустичен сейф
GPS тракери

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »