Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

В последните няколко години навлязоха в експлоатация различни микрофони, диктофони и камери, които използват WiFi и BLUETOOTH комуникация за предаване на придобитата информация. На пазара съществуват такива устройства, които транслират данни непрекъснато или натрупват информация, и в определен момент при определени условия, я предават. Начинът на връзка е или локален /директно с друго WiFi и BLUETOOTH устройство, намиращо с в зоната на връзка/ или през интернет чрез свързване с безжични модеми и рутери. Свързването в интернет може да е през безжичната мрежа на подслушвания обект или през други безжични мрежи, имащи покритие в района. Често се практикува създаване на временна безжична мрежа от подвижно устройство, разположено в близост до обекта или пребиваващо временно в района.

Откриването на такива устройства със стандартните средства /радиоприемници и спектрални анализатори/ е силно затруднено поради наличието на множество подобни сигнали в ефира, смяната в реално време на каналите за връзка, криптиране на предаваните данни и ниската мощност на излъчване /особено за BLUETOOTH устройствата/. В градска и офис среда, в проверяваните обекти или в непосредствена близост до тях, винаги има наличие на множество подобни устройства /таблети, лаптопи, смартфони, хендсфри, IP WiFi базирани камери, микрофони и др./, които излъчват множество сигнали и генерират трафик. В такава среда е много трудно детектирането и физическото локализиране на устройство, предназначено за подслушване.

Наличните на пазара системи за изследване на безжичните мрежи и устройства обикновенно са предназначени за инсталатори и комуникационни компании. В тях липсват необходимите възможности и функции, позволяващи изследването и локализирането на WiFi и BLUETOOTH устройства, използвани за подслушване и пренос на данни.

Поради тази причина, разработихме собствена система, позволяваща надеждно и точно откриване и локализиране на подслушвателни устройства, използващи безжичните мрежи за пренос на данни.

Технически и функционални възможности на системата:

 • Работа в целия 2,4 GHz и 5GHz WiFi диапазон, BLUETOOTH.
 • Прихващане на всички безжични рутери и точки за достъп в района. Радиусът на прихващане зависи от силата на излъчване на рутерите и от използваните антени. В градска среда нормално се прихващат рутери и точки за достъп в радиус от около 80 -100 метра.
 • Прихващане на всички безжични WiFi устройства/клиенти/, които са свързани в някоя от околните мрежи или излъчват сигнал за свързване с мрежа или друго подобно устройство.
  – Разстоянието за прихващане в градска среда на WiFi безжични устройства /клиенти/ като телефони, лаптопи, таблети, IP камери, микрофони и други е около 30-50 метра.
  – Разстоянието за прихващане на BLUETOOTH устройства варира от 10 до 30 метра, в зависимост от устройството.
 • Установяване на това, кое устройство в коя мрежа е свързано и кое устройство към коя мрежа търси да се свърже.
 • Установяване силата и посоката на излъчване на всяко от откритите устройства.
 • Физическо установяване местоположението на всяко едно безжично устройство, намиращо се в проверявания обект или в непосредствена близост до него.
 • Продължително /24- часово или повече/ самостоятелно сканиране за откриване на краткотрайно работещи мрежи и устройства.
 • Създаване на GPS карта за наличните в района устройства, създаващи безжични мрежи.
 • Възможност за едновременно сканиране за WiFi и BLUETOOTH устройства.
 • Възможност за едновременно сканиране за новопоявяващи се устройства и физическо локализиране на конкретно устройство.

Резултатите могат да се записват и се изобразяват в табличен или графичен вид. И двата вида информация са подходящи за анализ или за включване в рапорта от проверката, изготвян за клиента.

Табличен вид:

WiFi 2
WiFi 1

Графичен вид:

WiFi 3

WiFi 4

Така описаната система е в експлоатация повече от две години.
В момента се разработват нови модули, добавят се нови функции и се подобрява интерфейса с цел улеснение работата на оператора.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »