Защита срещу незаконно подслушване и наблюдение

По време на курсовете се разглеждат известните способи за подслушване, най-разпространените на пазара хардуерни и софтуерни продукти. Очертават се рисковите групи, както и източниците на заплаха от подслушване. Разглеждат се методи на защита, както и инженерно-техническо оборудване на помещения и офиси. Придобиват се практически навици за предотвратяване на незаконно подслушване.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »