Разузнаване и контраразузнаване

Конкурентното разузнаване и контра разузнаването са важни дейности в рамките на системата за сигурност. Целта им е да осигурят изпреварваща и адекватна информация за нуждите на анализа и управлението на риска и вземането на решения. Курсовете са насочени към придобиване на знания и умения за извършване на конкурентно разузнаване и контра разузнаване от позициите на неправителствени организации и фирмени служби за сигурност.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »