Седми брой на специализираното списание за сигурност Professional

Излезе новият брой 7 на списание PROFESSIONAL, който можете да прочетете онлайн или свалите тук

Темата на броя е „Сигурност на трезорите„, а в него ще можете да се информирате относно:
•    Сигурност на пощенските услуги
•    Физическа сигурност
•    Защита на данни от пожар в дейта центрове, сървърни помещения и компютърни зали
•    Политика за мрежова сигурност
•    Противодействие на терористични заплахи
•    Алтернативи за развитие на отбранително-индустриалната база на България
•    Използване на индикатори и индекси в разузнавателния анализ
•    Сигурност на трезорите
•    Конкурентно  разузнаване – характеристики и определение
•    Мощно светодиодно осветление
•    Стратегия в мениджмънта
•    Научените уроци от 09/11
•    САЩ – Сили за борба с тероризма
•    Завършваща фаза на изстрела
•    Сделано в СССР

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »