Акустичен Сейф

Устройството е разработка на ПРОФИСЕК ЕООД.
Предназначението на акустичния сейф е да блокира аудио достъпа на GSM телефон до разговорите, водени в неговото физическо обкръжение.
При провеждане на срещи и конфиденциални разговори е важно да се вземат предпазни мерки срещу подслушване чрез GSM апарат. Джамърите са добро решение, но те влияят и на останалите телефони в офиса или района, където се провежда разговорът. Освен това, при използването на джамър, не може да се реагира, ако някой от участващите в разговора, очаква важен разговор. Джамърите не влияят на диктофоните, вградени в мобилния телефон.
Акустичният сейф блокира микрофона на GSM апарата чрез създаване на бял шум. При започване на разговор, апаратите се поставят в акустичния сейф, включва се генераторът на бял шум и се затваря капакът на кутията. По този начин телефоните нямат аудио достъп до провежданите разговори и не е възможно разговорът да бъде записан на диктофона на телефона или да бъде транслиран умишлено или в резултат на работата на шпионски софтуер. В същото време, абонатите могат да бъдат търсени по телефона и да реагират, ако очакват важна информация. Използването на акустичния сейф не налага оставяне на телефоните извън помещението, тяхното изключване или изваждане на батериите. Акустичният сейф успешно противодейства и на вградени допълнителни микрофони в мобилните телефони.

Акустичният сейф може да се използва за защита от подслушване и през IP телефони (допълнителна опция).

Устройството работи от обикновени батерии, акумулаторни (зареждаеми) батерии или зарядно устройство. От батерии продължителността на работа е над 30 часа непрекъснато. Зареждането отнема около 6 часа.
По желание на клиента, Акустичният сейф може да бъде изработен в различен размер/ цвят (съобразено с интериора); да бъде с прозрачен капак или с електромагнитно екраниране (фарадееф кафез). В електромагнитно екраниран сейф, мобилните телефони губят връзка с мрежата.

6 Acoustic safe_Web


Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »