SkimProt – в продажба от Октомври 2013

От Октомври 2013 на пазара можете да намерите SkimProt – защитна лепенка за банкови карти от незаконно копиране на данни /скимиране/.
Лепенката е изцяло българско изобретение и предпазва от незаконно копиране на данни от карти за безкасово плащане, с цел използването им без знанието на картодържателите.

Места за копиране на данните:
Издателят на картата или авторизационният център.
Самостоятелни АТМ устройства – банкомати
Устройства за безкасово плащане в търговски обекти
Места за безкасово плащане в търговски обекти
Интернет магазини
Електронни транзакции

Методи за копиране на карти при ползване на банкомат:
Копиране на данните от магнитната лента
Записване на PIN кода

По данни от 2011 г., в зависимост от вида и обема транзакции, поддържани от отделните банки, загубите в България от възстановяване на суми, откраднати чрез скимиране са между 100 и 250 хиляди лева на банка.

Фиксирайки скимирането на данни като голям проблем, двама българи решиха да намерят решение на проблема, в резултат на което бе изобретена защитна лепенка за банкови карти. Изобретена, понеже лепенката и принципа на действие са защитени в патентното ведомство и се явяват уникални в световен мащаб. Лепенката е с търговско наименование SkimРrot.
Принципът на работа на лепенката е елементарен. SkimРrot се залепва върху магнитната лента на банковата карта. Специалният състав на лепенката, както и записаните върху нея кодове, блокират достъпа до данните, записани върху магнитната лента на банковата карта. В същото време подават команда на банкомата да приеме картата и да извърши транзакция, използвайки данните от чипа. Ако се използва банкомат, в който е поставен /скимер/, скимера не може да прочете данните от магнитната лента, а чете данните записани върху защитната лепенка. Тогава дори и да са записали PIN код, престъпниците не разполагат с достатъчно данни, за да извършат транзакция и по този начин банковата карта е защитена. С една лепенка банковата карта може да се използва дълго време. Използва се докато не се появи нарушение на целостта на лепенката или започне да се разлепва. Тогава лепенката трябва да бъде подменена с нова.
Ако ползвателят е в чужбина и е улучил банкомат или терминал нямащ възможност да работи с чип, тогава има два варианта: или отлепва лепенката и извършва транзакция на собствен риск или търси друг терминал, работещ с чипове.
Лепенката е предназначена за използване само върху банкови карти, съдържащи магнитна лента и контактен чип.

Лепенката не пречи при използването на банковата карта като карта за контрол на достъпа, при отваряне на врати за достъп до някой помещения за банкомати. Надеждността на записа върху нея е същата, както и надеждността на данните върху магнитната лента на банковата карта и не се изискват по – специални условия за съхранение и използване /влияние от електромагнитни полета, рентгенови лъчи, механично въздействие и др./

За повече информация и заявки за закупуване – свържете се с нас.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »