Защита на информацията

В основата на системите за защита е политиката за информационна сигурност. Тя определя правата за достъп до данните и се състои в разработване и утвърждаване на общи и частни правила и процедури за сигурност на отделните потребители, отдели и/или дирекции, както и на правила и механизми на взаимодействието помежду им и включва:

– Определяне на достъпните ресурси и услуги;

– Контрол на достъпа;

– Правила за локална и отдалечена идентификация и автентификация;

– Използване на криптографски методи и устройства за защита на данните;

– Защита от вируси;

– Изготвяне на ръководство по сигурността;

– Обучение и подготовка на потребителите.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »