Кабелен анализатор ST-301

ST-301 Spider
ST-301 Spider 1
ST-301 Spider 2
Кабелният анализатор ST-301 “Spider” е предназначен за откриване и локализиране на устройства за подслушване, галванично свързани към захранващи и слаботокови проводници. Използва пасивен и активен режим на работа. Това позволява откриването на подслушвателни устройства, които са в активен или режим на готовност (stand-by) по време на инспектирането.

Приложение:

В ST-301 “Spider” има набор от функции, които са най-необходими за откриване и локализиране на кабелни устройства за подслушване. Тези функции включват:
• Откриване и оценка на нискочестотни сигнали в проводими линии с нисък ток;
• Активиране на електретни кабелни микрофони чрез подаване на напрежение на линейно отклонение;
• Откриване на сигнали на подслушвателни устройства, които предават информация чрез силови и слаботокови линии в честотния диапазон от 100 kHz до 150 MHz;
• Откриване и оценка на неразрешени галванични връзки към проводящи линии с използване на методите за откриване на нелинейни преходи и рефлектометрия;
• Проследяване на линии, положени в стени и други строителни конструкции с помощта на локатор.

    Използването на автоматичен режим на анализатора в комбинация с електронен превключвател, позволява извършването на различни видове измервания на всички възможни комбинации от двойки от многожилен кабел в рамките на няколко секунди. Адаптери, съединители и кабели, които са включени в комплекта, позволяват да се свърже устройството към най-често срещаните видове кабелни линии. Устройството може да се използва в самостоятелен режим или да се управлява от персонален компютър.

Режими на работа
Различните начини за откриване на кабелни устройства за подслушване се осигурява от многофункционалността на ST-301, подходящия пакет аксесоари и използването на пасивни и активни режими на работа. Системна техническа и програмна основа, внедрена в структурата и уникални алгоритми позволява използването й в следните режими:

  • Електронен превключвател;
  • Нискочестотен усилвател;
  • Кабелен приемник;
  • Детектор на нелинейни преходи за кабелни линии;
  • Рефлектометър;
  • Локатор.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035-C01

Виж още »

Проекти

picture

Акустичен Сейф

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »