Защита на информацията

В основата на системите за защита е политиката за информационна сигурност. Тя определя правата за достъп до данните и се състои в разработване и утвърждаване на общи и частни правила и процедури за сигурност на отделните потребители, отдели и/или дирекции, както и на правила и механизми на взаимодействието помежду им и включва:

– Определяне на достъпните ресурси и услуги;

– Контрол на достъпа;

– Правила за локална и отдалечена идентификация и автентификация;

– Използване на криптографски методи и устройства за защита на данните;

– Защита от вируси;

– Изготвяне на ръководство по сигурността;

– Обучение и подготовка на потребителите.

Новини

picture

Тринадесети брой на специализираното списание за сигурност Professional

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »