Корпоративна сигурност

Курсът е насочен към изучаване на основните елементи на корпоративната сигурност, усвояване на теорията и практиката за изграждане управление и функциониране на система за корпоративна сигурност. Придобиване на практически навици за оценка и управление на риска. Прилагане на подходящи стратегии, тактики и средства за минимизиране на риска и недопускане на инциденти. Извършване на разследване.

Новини

picture

Тринадесети брой на специализираното списание за сигурност Professional

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »