Защита срещу незаконно подслушване и наблюдение

По време на курсовете се разглеждат известните способи за подслушване, най-разпространените на пазара хардуерни и софтуерни продукти. Очертават се рисковите групи, както и източниците на заплаха от подслушване. Разглеждат се методи на защита, както и инженерно-техническо оборудване на помещения и офиси. Придобиват се практически навици за предотвратяване на незаконно подслушване.

Новини

picture

Тринадесети брой на специализираното списание за сигурност Professional

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »