Инфраструктура на разузнаването

„Инфраструктура на разузнаването” е новата книга на д-р, инж. Милен Иванов, автор на редица статии в списание „PROFESSIONAL“, свързани с личната охрана, стрелковата подготовка, личната и корпоративна сигурност и защитата на класифицирана информация. Разузнаването е основна тема на изданието, разглежда се като специална организация, която изпълнява в системата на държавата определени функции: осигуряване на висшето ръководство на страната с разузнавателна информация и осъществяване на специални дейности, насочени към оказване на съдействие на външно-политическия курс на своята държава и противодействие на позициите и влиянието на политически противници в чужбина. Тези две функции са присъщи на разузнавателните служби на всички типове държави в различни етапи на историческото развитие на човешкото общество. Кой и как реализира тези функции можете да научите на страниците на книгата.

Новини

picture

Тринадесети брой на специализираното списание за сигурност Professional

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »