Дозиметър (Гайгеров брояч) MKS-05 TERRA-P

Дозиметърът се използва за битови цели: за контрол на радиационната чистота на жилищни помещения, къщи, здания, предмети на бита, дрехи, грунтови повърхности на дворни участъци, транспортни средства; за оценка на радиационното замърсяване на горски ягоди и гъби; а също и като научен прибор в учебни учереждения.
  • Измерване на мощността на еквивалентната доза на гама-лъчение;
  • Измерване на еквивалентната доза на гама-лъчение;
  • Оценка на повърхностното замърсяване с бета-радионуклиди;
  • Часовник, будилник.
Технически характеристики:
Температурен диапазон от -10 до +50 градуса C
Диапазон на измерване на мощността на еквивалентната доза на гама-лъчение 0,1 – 999,9 µSv/h
Диапазон на измерване на еквивалентната доза на гама-лъчение 0,001 – 9999 mSv
Енергиен диапазон на регистрираното гама-лъчение 0,05 – 3,0МеV
Диапазон на плътност на потока бета-частици, в който е възможна оценка на повърхностното замърсяване с бета-радионуклиди 10 – 100 000 част./кв. см мин
Енергиен диапазон на регистрираните бета-частици 0,5 – 3,0 МеV
Време на непрекъсната работа от две нови батерии тип ААА ENERGIZER 6000 часа
Температурен диапазон -100C – +500C
Маса и габаритни размери 0,2 кг;  (55´26´120) мм
Програмиране на праговите нива на сработване на звуковата сигнализация по мощност на дозата на гама-лъчение.
Четири нива на индикация на разряда на батериите. Цифров знако-символен дисплей.

Новини

picture

Тринадесети брой на специализираното списание за сигурност Professional

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »