Акустичен Сейф

Устройството е разработка на ПРОФИСЕК ЕООД.
Предназначението на акустичния сейф е да блокира аудио достъпа на GSM телефон до разговорите, водени в неговото физическо обкръжение.
При провеждане на срещи и конфиденциални разговори е важно да се взимат предпазни мерки срещу подслушване, чрез GSM апарат. Джамърите са добро решение, но те влияят и на останалите телефони в офиса или района, където се провежда разговора. Освен това, при използването на джамър, не може да се реагира ако някой от участващите в разговора очаква важен разговор. Джамърите не влияят на диктофоните, вградени в мобилния телефон.
Акустичният сейф блокира микрофона на GSM апарата, чрез създаване на бял шум. При започване на разговор, апаратите се поставят в акустичния сейф, включва се генератора на бял шум и се затваря капака на кутията. По този начин телефоните нямат аудио достъп до провежданите разговори и не е възможно разговорът да бъде записан на диктофона на телефона или да бъде транслиран умишлено или в резултат на работата на шпионски софтуер. В същото време, абонатите могат да бъдат търсени по телефона и да реагират, ако очакват важна информация. Използването на акустичния сейф не налага оставяне на телефоните извън помещението, тяхното изключване или изваждане на батериите. Акустичният сейф успешно противодейства и на вградени допълнителни микрофони в мобилните телефони.
Устройството работи от вградени акумулаторни батерии. От батерии продължителността на работа е над 30 часа непрекъснато. Зареждането отнема около 6 часа.
Разработени са варианти за дипломатическо куфарче, мека чанта и представения на снимката модел, подходящ за офис. Външният вид на устройството и размерът му зависят от желанието на клиента и могат да се съобразят с интериора в офиса, както и да бъдат камуфлирани.
При желание на клиента, в акустичния сейф може да бъде вграден модул за автоматично стартиране на заглушаването при наличие на излъчване от GSM апарат, както и външен извод за включване на шлейф с вибропреобразуватели за акустично зашумяване на цяло помещение.

6 Acoustic safe_Web


Новини

picture

Тринадесети брой на специализираното списание за сигурност Professional

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »