Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035

ISUN
Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035 по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр. София и е с обща продължителност от 3 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за фирмата за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, запазване на работните места и гарантиране на нормално протичане на оперативните дейности.

Новини

picture

Фирма „Профисек“ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-16035

Виж още »

Проекти

picture

Система за откриване на подслушвателни устройства, използващи WiFi и Bluetooth свързаност

Виж още »

Библиотека

picture

Защита от подслушване през мобилен телефон

Виж още »